Program PRO NEBUŠICE – volební číslo 4
 
 • Nebušice bez letadel
 • Nebušice s kanalizací
 • Nebušice s fungující radnicí
 • Nebušice s bezpečnou hlavní silnicí
 • Nebušice bez rozbitých ulic
 • Nebušice se spravenými chodníky
           
  Kampaň proti rozšíření letiště

Rozšířením letiště v Praze-Ruzyni je ohrožena kvalita života v Nebušicích,
a je proto hlavním bodem našeho volebního programu.

 • Výstavbě dráhy se stále dá zabránit.
 • Sdružení PRO NEBUŠICE dosud proti stavbě bojovalo z pozice občanské iniciativy. Úspěch
  je ale možný, jenom když bude aktivní a odhodlané i zastupitelstvo a ostatní orgány obce.
 • Pokud dostaneme dostatečný počet mandátů, zaručujeme, že takto budeme jednat.
 
  Dostavba kanalizace

Kanalizace se v Nebušicích buduje již 15 let.
Proč výstavba kanalizace v ideálním terénu trvá tak dlouho? Proč stojí tolik peněz?
Proč se někde odpad přečerpává do kopce?

 • Starosta musí důrazněji než dosud prosazovat na magistrátu zájem obce na dokončení kanalizace.
 • Dostavba kanalizace musí být prioritou číslo 2 příštího zastupitelstva.
  Rekonstrukce ulic a chodníků

Stav komunikací v Nebušicích je otřesný.

 • Některé chodníky jsou nebezpečné, protože jsou v kritických místech příliš úzké,
  někde chybí úplně. Rozbité vozovky ničí naše auta.
 • Ulice Nebušická by měla být dopravně zklidněna a stát se bezpečnější.
 • Je nutné vyřešit parkování ve středu obce, tak aby nebyli omezováni chodci
  (např. před prodejnou Albert).
  Více peněz do obecních projektů

Nebušice jsou finančně závislé na rozhodnutí orgánů hl. m. Prahy.
Protože však nejsme v centru politického zájmu, je velmi složité získat peníze na projekty jdoucí nad rámec běžných (nebo spíše nutných) výdajů.

 • Nebušice by si mohly částečně pomoci vlastními silami: nabízejí se různé granty a dotace od magistrátu, státu, EU či neziskových organizací.
 • Aby se Nebušice mohly ucházet o tyto prostředky, potřebujeme profesionály, kteří mají v tomto odvětví přehled a vědí, jak o granty kvalifikovaně žádat.
  Vedení obce i radnice

Radnice má být PRO NEBUŠICE. Chceme obec řídit moderně a efektivně, což by byla velká změna oproti dnešku.

 • Zasedání zastupitelstva by měla být jasná a stručná. Řadu věcí lze řešit mimo zasedání prostřednictvím úřadu, starosty nebo tajemníka.
 • Doba trvání jednotlivých schůzí by se tak zkrátila a zasedání by se stala fakticky přístupná všem
  občanům.
 • Domníváme se, že pro administrativní část vedení obce není potřeba mít uvolněného (tzn. plně placeného) starostu. Tuto práci by převzal tajemník, pečlivý člověk zběhlý v administrativě, vždy k dispozici občanům.