Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 31/16 ze dne 20.10.2005 

Seznam schválených změn 05 Územního plánu SÚ hl. m. Prahy  

 

č.Z

Městská část

Lokalita

Předmět změny

Výměry ploch v m2

Vyjádření pořizovatele

Doplněk návrhu změny

Vyjádření výborů ZHMP

 

412

Praha - Koloděje

Koloděje 723/1, 751/1 - část

výstavba rodinných domů

ZN

- 5469

OC - 71268

Návrh změny byl projednán.

Nedoporučuje MHMP/OŽP a ÚRM.

 

VURM: přeřadil z příl.3 do příl.2 ke schválení 

V.ŽP:   přeřadit ke schválení

482

Praha - Zličín

Sobín 207/3 - část

výstavba rodinných domů před r.2010

OC -15171

S3 - 273

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

543

Praha 13

Stodůlky 1671/12,15-17

výstavba rodinných domů

OC - 10518

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

618

Praha - Kunratice

Kunratice 1190/1,9-11

vybudování sportovně rehabil. zařízení s ubytováním

SP - 8112

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení. Změnu nedoporučuje MČ Kunratice.

   

635

Praha - Šeberov

Šeberov Hrnčíře SZ

výstavba rodinných a bytových domů

OC - 3452

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

655

Praha - Troja

Troja 142

vyjmutí z území určeného pro výstavbu

PSZ - 775

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

656

Praha - Slivenec

Slivenec 1773/2,1774-část

výstavba rodinného domu

OC - 1381

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

659

Praha 6

Dejvice 300/1, 290/1- část, při ul.Evropská

rozšíření plochy pro objekt administrativy a služeb podle projednávané US, srovnání hranice v souladu s historickou regulací

SMJ - 273

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

661

Praha - Vinoř

Vinoř 665, 664

výstavba rodinného domu

OC - 1407

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

670

Praha 10

Strašnice 1395; 1396 a 1394/1,2; 1393

využití stáv.rodinného domu na ubytovací zařízení hotel.typu

SVM - 4058

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

674

Praha - Lysolaje

Lysolaje 513/10, 513/8 - část

areál Akademie věd ČR - výstavba nové budovy ústavu

ZOS - 4154

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

675

Praha 11

Chodov severně od ul. Mírového hnutí

výstavba aquaparku

SP - 23831

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

677

Praha 15

Horní Měcholupy 538/7; 539/30; 539/29-část

rozšíření kontejnerového překladiště

DDN - 3819

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval -souhlasí

678

Praha 7

Holešovice 2416/12, 2416/15 a 1241- část

výstavba nové radnice MČ Praha 7

- úprava graf.č. Vyhl.č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy, odd.13, bod 3)  v rozsahu umožňujícím uvedenou výstavbu,  - zmenšení VRÚ Holešovice v rozsahu umožňujícím uvedenou výstavbu

SMJ - 4768

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

689

Praha 22

Hájek u Uhříněvsi 68/2, 237/3 - část

výstavba rodinných domů, nerušící provozovny v západní

části území

OC - 20079

OP - 605

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

690

Praha - Čakovice

Miškovice 303

vybudování bikrosového hřiště před r.2010

SP - 11623

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

691

Praha - Čakovice

Čakovice   1163, 1164,1165/1-část a další při ul.Vážská-Ke stadionu

výstavba bytového domu v severní části, dostavba objektů školy v jižní části

OC - 5812

VVS - 915

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

Vzniklé podměrečné plochy budou zahrnuty do výsledné podoby změny.

 

693

Praha - Lipence

Lipence mezi ul. Štemberova, Pod Lečí

výstavba rodinných domů

OC - 31263

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

700

Praha 14

Hloubětín 1372/17 a další

výstavba rodinných domů, příp. posunutí pásu zeleně

a biokoridoru SZ směrem

OC -13541

ZN -16591

PSZ - 668

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení. 

Se změnou nesouhlasí občanské sdružení a nedoporučuje NPÚ.

   

707

Praha 20

Horní Počernice 4081/1-část

rozšíření využití plochy areálu

VN - 7044

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

715

Praha 12

Modřany 3869 - část

výstavba rodinného domu

OC - 2880

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Změnu nedoporučuje MHMP/OŽP.

   

716

Praha 12

Modřany 4054/2-část; 4054/5,6; 4798; 4800

stávající využívání objektů k prodejní, skladovací a výrobní činnosti

SVO - 3705

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

722

Praha - Ďáblice

Ďáblice 1580/1,14,15 a 1590/1,2 - část

výstavba rodinných domů, posunutí biokoridoru

LR - 4277

OC- 57591

PP - 1995

SVM -3800

ZN -21715

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Změnou nedoporučuje NPÚ.

   

724

Praha 13

Jinonice lokalita "Nová ves"

zachování rázu krajiny, naplnění poslání přírod.parku a podpora ekol.stability území

PSZ - 39509

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí vlastníci nemovitostí.

   

736

Praha 22

Uhříněves při ul. Bečovská - V bytovkách

zástavba rodinnými domy s příp.drobnými službami

OC- 60235

OV- 17595

SVM-13295

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

Respektovat podmínku DOSS-MHMP/OŽP : změnu zákresu vzešlou z dohodovacího jednání.

V.SOC.a ZDRAV: nedoporučují

740

Praha 9, Praha 14

Vysočany lokalita ul. Freyova, Poděbradská, Nademlýnská, V Novém Hloubětíně a trať ČD na severu; Hloubětín ; Hloubětín

odstranění velkého rozvojového území a nové využití území

v rozsahu projednané urbanistické studie "Vysočany"

SP- 44188

ZOS -52434

VVX - 15893

VVZ- 5622

VVS - 28652

VVO-1041

VOP - 22407

VN- 48316

SVO - 363089

SVM - 217144

S5 - 1379

S3 - 3822

S2 - 107716

PP - 140962

OV - 193307

OC - 215029

SO - 9115

IZ - 39933

DVP - 10872

DM - 7549

ZN - 79734

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

K návrhu podány tři námitky vlastníků pozemků.

Doplňuje se výkres VPS.

 

741

Praha 5

Smíchov 3351- část

výstavba rodinného domu

OC - 637

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.KULTURY: o změně hlasoval -souhlasí

752

Praha - Vinoř

Vinoř 1577/11, sever. od ul.Mla-doboleslavská

zástavba obytnými domy

OV - 2121

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

756

Praha 22

Hájek u Uhříněvsi PK 442, příp.další

posunutí obytné funkce na celé území s objektem bývalého kravína a umožnění přestavby pro rodin.bydlení

OC - 6854

SP - 8332

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

764

Praha – Dol.Měcholupy

Dolní Měcholupy 622

výstavba rodinného domu

vyjmutí pozemku z VRÚ

OC - 16261

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

768

Praha - Dolní Chabry

Dolní Chabry severní okraj obce

změna trasy navrhovaného venkovního vedení 400 kV

"Dolní Chabry - zasmyčkování TR Sever",

úprava trasy souběžného vedení 110 kV,

nové vymezení veřejně prospěšné stavby /21TE 20/

-

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

769

Praha 5

Jinonice území VRÚ, příp.další vyplývající z US; Radlice

zrušení velkého rozvojového území v návaznosti na výslednou trasu Radlické radiály, nové funkční využití podle projednané US

S3 - 3128

ZOS - 32675

ZN - 126191

VVS - 10923

VP - 3758

SVM - 18038

SVO - 69541

ZVS-16931

SP -16931

SMJ - 268

S4 - 68048

DZ1- 2174

VN-52506

S2 - 6273

DVP- 4432

IZ - 39690

LR - 641

OC- 65750

OP - 209973

OV - 387

PP- 47032

S1 - 31127

DG - 150

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

Se změnou nesouhlasí vlastník pozemku.

Respektovat podmínku DOSS-MHMP/OŽP : změnu zákresu vzešlou z dohodovacího jednání.

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

770

Praha 13

Stodůlky 1808, 1809, 1810

stáv.rodinný dům se zahradou,

důvod rezervy pro plochu tělocvičny ZŠ pominul

OC - 2425

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

772

Praha - Troja

Troja 1242/4 - část

výstavba rodinného domu

OC - 853

ZN - 131

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

773

Praha 20

Horní Počernice 578/4 - část

výstavba rodinného domu

SVM - 654

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

775

Praha 4

Krč 2356, 2347, 2348 - část

dostavba areálu o objekt výuky a prezentace firmy

ZAD - 3077

ZN - 431

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

778

Praha - Královice

Královice SV okraj obce

rozšíření možnosti bytové výstavby

OC - 4842

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Změnu nedoporučuje NPÚ.

   

781

Praha 15

Hostivař 2311/1

výstavba rodinného domu

SVM - 1222

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

783

Praha 15

Hostivař 263/1, severně od Hostivařského nám.

zachování stávající vzrostlé zeleně

PP - 2429

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

788

Praha - Ďáblice

Ďáblice 1630,1631,1632, příp.další

obnovení původní zemědělské usedlosti,

provozování živnostenských aktivit

SMS - 4443

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

790

Praha - Ďáblice

Ďáblice 1729/92,52 - část, mezi ul.Cínovecká a Liberecká

doplnění sousedních komerčních ploch s řešením dopravní situace, rezerva

pro veřejné vybavení není potřebná

IZ - 327

ZOS - 31342

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Změnu nedoporučuje ÚDI.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

796

Praha - Šeberov

Šeberov území k.ú.Šeberov

nové vymezení územního systému ekologické stability podle studie "hodnocení funkčnosti regionálního ÚSES", v návaznosti změna funkčního využití souvisejících území

LR - 530690

ZN - 24816

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení, vyjmuta je plocha řešená v Z-0635/05.

   

798

Praha – Štěrbo-holy

Štěrboholy 431/1,430 a další, mezi ul. Průmyslová - U Stavoservisu

výstavba areálu v návaznosti na okolní charakter zástavby

SVO - 15153

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

Změnu nedoporučuje ÚDI.

Bude respektována námitka vlastníka pozemků.

 

799

Praha - Slivenec, Praha - Lochkov

Slivenec MÚK silničního okruhu /stavba 514/,  ul.Pod Lochkovem; Lochkov

upřesnění tvaru mimoúrovňové křižovatky Lochkov včetně napojení na sousední MČ, propojení biokoridoru přes silniční okruh, změna průběhu veřejně prospěšné stavby 1/DK/36

IZ - 13059

ZN - 154196

TE - 4982

SD - 5768

S4 - 45136

OP - 94

OC - 4636

LR- 24123

NL -41606

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí někteří místní obyvatele, občanské sdružení a vlastníci pozemků.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

811

Praha - Kolovraty

Kolovraty SV část obce

upřesnění hranic parkových ploch na zákl.projednané urbanistické studie

S3 - 14682

OC - 9100

PP - 2699

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí vlastník pozemku.

   

812

Praha - Kolovraty

Kolovraty rozvojové území při ul.Přátelství

využití území v současnosti vzhledem k realizaci

prvoetapové komunikace

SVO - 24437

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

813

Praha 21

Újezd nad Lesy část území mezi ul.Lozická-Chy-jická, příp.celé

výstavba rodinných domů

OC - 83417

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

814

Praha – Dol.Měcholupy

Dolní Měcholupy 621/7

výstavba rodinných domů

OC - 20988

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

815

Praha – Dol.Měcholupy

Dolní Měcholupy 577, 580/1, 578/2 - část

výstavba hasičské stanice

vyjmutí z velkého rozvojového území

OV - 1800

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

817

Praha – Dol.Měcholupy

Dolní Měcholupy 607/2 - část

výstavba rodinných domů

vyjmutí z velkého rozvojového území

OC - 3818

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

819

Praha - Řeporyje

Stodůlky 151/330, 151/331, severně od ul. Radouňova

změna vyhl.č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, oddíl 13, bod 8) tak, aby byla možná investiční činnost v lokalitách Západního Města, které ne-jsou podmíněny vybudováním uvedených komunikací

-

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

820

Praha - Řeporyje

Řeporyje 1553/7-11, severně od ul.Jáchymovská

změna vyhl.č.32/1999 Sb.hl.m.Prahy, oddíl 13, bod 8) tak, aby byla možná investiční činnost v lokalitách Západního Města, které ne-jsou podmíněny vybudováním uvedených komunikací

-

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

824

Praha - Běchovice

Běchovice PK 88/2, 86/3, 390/1

výstavba opravárenských dílen

SVO - 1604

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

831

Praha - Ďáblice

Ďáblice 1229/1, 586/1 a další, při ul.Hřenská-Osinalická

obytná zástavba a umístění parkových ploch

podle projednané urbanistické studie

OV - 590

PP- 7276

OC - 17417

ZVS- 3656

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

837

Praha - Zličín

Zličín v prodloužení ul.Žalanského, SZ část obce

upřesnění trasy nové obvodové komunikace a navazujících území na základě prověření US a dopravní studií, upřesnění průběhu veřejně prospěšné stavby /52 DK 57/

a /40 SR 57/

A) - odklonění komunikace jižním směrem

C) - posunutí sportovního areálu západním směrem, navázání rekreačních ploch na Velký rybník

DZ1 - 333

SO - 6532

VOP - 101

SVO--584

SVM - 160

SP - 5657

S4 - 13076

S3 - 4760

PP -3463

IZ - 6194

OV - 184

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

Se změnou nesouhlasí vlastníci dvou pozemků.

Respektovat DOSS-MHMP/OŽP : změnu zákresu vzešlou z dohodovacího jednání.

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

838

Praha - Zličín

Třebonice křižovatka ul. Na Radosti - Řevnická; Zličín

tvar křižovatky uvést do souladu s vydaným územním rozhodnutím

PP - 563

S4 - 2089

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

839

Praha - Zličín

Zličín 445-část, východně od ul.Strojírenská

stávající obytný dům s přilehlými budovami

OV - 943

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou jen z části souhlasí MČ Zličín.

   

841

Praha 20

Horní Počernice 1900/1,3 - část, při ZŠ Stoliňská

začlenění ploch mimo potřeby školy ke smíšenému

území

SVM - 296

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

845

Praha 5

Motol 279/1, při ul.Kudrnova

součást obytného domu - uvedení do souladu

se skutečným stavem

OC - 248

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

852

Praha 5

Jinonice 270, 265-část

začlenění stáv.zpevněných ploch k areálu zámku

SVO - 384

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.  Se změnou nesouhlasí NPÚ.

 

V.KULTURY: o změně hlasoval -souhlasí

855

Praha 2

Vinohrady 1313/1- SV část

výstavba jednoduchého objektu pro bydlení, zachování hodnotné zeleně

OC - 815

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

861

Praha - Běchovice, Praha - Dubeč, Praha - Dolní Počernice

Běchovice ; Dubeč ; Dolní Počernice v rozsahu US Dol.Počernice - jih

uvedení do souladu s projednanou urbanistickou studií

SVM - 10764

VN- 22817

VOP-2333

S4 - 419

ZN- 37309

OC- 47484

ZOS- 7047

VVS - 15849

S3- 12745

PP- 20307

OP-121381

NL- 29234

LR- 17886

IZ - 9686

DB - 3234

OV- 90913

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

865

Praha 5

Radlice ; Jinonice lokalita "Dívčí hrady"

stabilizace cenných chráněných území a přírodního parku, zamezení eroze, rozšíření lesostepních porostů na jihu

NL - 617375

LR- 67455

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

868

Praha - Čakovice

Třeboradice 239, severně od ul.Babiččina

výstavba objektu bydlení

OC -12690

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

870

Praha - Čakovice

Čakovice 1151/11, 1151/2 - při ul. Vážská

výstavba polyfunkčního domu (služby, byty)

SVO-1350

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

874

Praha 2

Vinohrady 1026/6; 1025/1,3; 1039 - část pod Nusel.mostem

vybudování skateboardového hřiště

SO - 5527

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ.

 

V.KULTURY: o změně hlasoval -souhlasí

876

Praha 8

Troja 1101/14, 1101/17, 1112 - část

rozšíření obytné funkce pro vhodnější umístění obyt.domu, posunutí pásu zeleně SZ směrem

OC - 1438

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Změnu nedoporučuje ÚRM.

   

880

Praha 6

Dejvice 2747/70-74, 2747/13 - při ul.Pod Juliskou

výstavba bytového domu

OV - 7306

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

881

Praha 6

Vokovice 925; 926/1,2; 927; 928; 932/2; 934 - při ul.Kladenská

rozšíření stáv. hotelu a jeho kapacit

OV - 5465

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

885

Praha 6

Dejvice 3161/22

výstavba obytného domu (residence, ambasáda..)

v centrální části pozemku

PSZ -1812

SVO-1871

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí a nedoporučuje NPÚ.

   

886

Praha - Nebušice

Nebušice 360/1

obytná zástavba

OC - 679

PSZ - 119

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.  Změnu nedoporučuje NPÚ.

   

889

Praha 5

Hlubočepy 1020/130, 1020/304, při ul.Lamačova - K Barrandovu

výstavba garážového domu s umístěním obchodu a služeb

v parteru

DM - 1928

OV - 331

SVO-7148

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ a z části nedoporučuje MHMP/OŽP .

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

895

Praha 12

Modřany 693/2, 694-část

přestavba stáv.skladového objektu a přístavba nového

pro polyfunkční využití firmy

SVM - 462

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

900

Praha 12

Modřany

4555/3, 4555/34

zřízení zahrádek a stacionáře pro ochranu dravců a sov

PZO- 7638

SO - 2060

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

904

Praha 12

Modřany 94/1, 98/1 a další, mezi ul. Modřan-ská - K dolům

výstavba obytného souboru, služby

OV -16551

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

907

Praha 9

Libeň mezi ul.Drahobejlova, Ocelářská, K.Konráda, U svobodárny

výstavba polyfunkčního bloku s bydlením a službami,

veřejně přístupný park ve vnitrobloku

PP - 1353

SVM-2283

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

908

Praha 6

Střešovice areál koupaliště Petynka

rozvoj plaveckého areálu s celoročním využitím pro sportovně rekreační aktivity

SP- 30655

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Se změnou nesouhlasí NPÚ.

   

911

Praha 4

Braník 924, 925, 2876 - při ul. Nad Kostelem

využití stáv.objektu pro administrativní činnost

OV - 1957

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

912

Praha 4

Braník 4/4 - při ul. Nad Kostelem

výstavba rodinného domu

OC - 1073

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

915

Praha 4

Krč 199/2, při ul. Dolnokrčská

probíhající výstavba prodej. a servis. areálu, uvedení do souladu se skutečností

SVM - 3073

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

917

Praha 4

Nusle 188, při ul. Božetěchova

vestavba a přístavba stáv.obytného domu,

uvedení do souladu se skutečností

OV - 414

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

918

Praha 4

Krč 1052/12 a další, při ul.Bartákova

nástavba a přístavba stáv.administrativního objektu,

polyfunkční využití

SVM-3611

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

923

Praha 4

Michle v úseku ul. Vyskočilova - U plynárny

vyhlášení veřejně prospěšné stavby rekonstrukce ul.Michelské

-

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

924

Praha - Nebušice

Nebušice 276/3, 277

výstavba rodinných domů

OC - 2095

ZN - 1050

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení.

Změnu nedoporučuje NPÚ.

   

926

Praha – Březině-ves

Březiněves 438/18 a další

výstavba rodinných domů před r.2010

OC -13154

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

Vlastník pozemku podal námitku.

Respektovat podmínku DOSS-MHMP/OŽP : změnu zákresu vzešlou z dohodovacího jednání.

 

927

Praha 6

Ruzyně 7/1-3, 7/5, při ul.Kralupská

demolice stáv.objektu, výstavba bytového domu

pro potřeby školy

OV - 4426

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny. Vlastník pozemku podal námitky.

Kód míry využití území bude upraven na D8.

V.KULTURY: o změně hlasoval -souhlasí

930

Praha 8

Kobylisy 353, při ul. U Třešňovky

přístavba stáv.rodinného domu

OC - 625

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

931

Praha 9

Vysočany 901-část, jižně od ul.Poděbradská

dostavba výrobních objektů v areálu stáv.tiskárny

VN - 3254

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

934

Praha 20

Horní Počernice jižní část "Komerční zóny Sever"

posun obsluž.komunikace v komerční zóně o 15m severně - kolize se stáv.objekty a zp.plochami

DZ2 - 10639

IZ - 28505

LR - 416

OC - 297

S3 - 33096

S4 - 593

VN- 42271

ZN - 2990

ZOS -1635

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

935

Praha 14

Kyje komunikační propojení ul. Ocelkova - Lipnická

posun komunikace severním směrem na zákl.

dokumentace k ÚR, změna průběhu VPS 70/DK/14 a navaz. funkčního využití okolí

OC - 7505

ZN - 70217

PP - 712

LR - 95875

S4 - 14005

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: o změně hlasoval   -souhlasí

937

Praha - Lipence

Lipence lokalita "Lipanský statek"

vybudování zázemí pro hru koňského póla, cvičiště pro parkur a navazující provozy, ubytovací a klubové kapacity, restaurace

PP - 8969

SO - 5111

SVM - 14000

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

939

Praha 6, Praha - Přední Kopanina, Praha - Nebušice

Ruzyně ; Liboc ; Přední Kopanina ; Nebušice V-část letiště Ruzyně, mezi ul.K letišti - Evropská

realizace letové dráhy RWY 06R/24L  před r.2010

/v koordinaci se stavbou silničního okruhu a trasováním rychlodráhy/, vyhlášení veřejně prospěšné stavby

DL - 244332

OP - 10994

VOP - 80

Návrh změny byl projednán. Doporučujeme ke schválení včetně doplňku k návrhu změny.

Se změnou nesouhlasí MČ Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol, dále občanské sdružení, někteří místní obyvatelé a právnické osoby. Nedoporučuje MŽP ČR.

Respektovat podmínku DOSS-HS HMP : Před vydáním stanoviska Hyg.st.HMP k územnímu řízení na výstavbu paralelní dráhy RWY 06R/24L musí být na HS schváleno ochranné hlukové pásmo. Při předkládání žádosti pro umístění stavby na MHMP musí být současně předložena žádost na vyhlášení ochranného hlukového pásma.

VURM: navrhuje podmínku DOSS-HS zapracovat do návrhu usnesení ZHMP jako požadavek HMP

V.DOPRAVY: přerušit do 13.10.05 a projednat za účasti Letiště Pha,a.s. 

V.ŽP: doporučují ke schválení

       

V.INFRASTR: o změně hlasoval   -souhlasí

940

Praha 6

Ruzyně SV-část letiště Ruzyně, při ul.Evropská

dobudování oplocení a obvodové komunikace areálu - zvýšení bezpečnosti letiště,

přičlenění k VPS 1/DL/6

DL - 21896

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

 

V.DOPRAVY: přerušit do 13.10.05 a projednat za účasti Letiště Pha,a.s.

942

Praha 6

Bubeneč 1327/3

zachování stáv.parku s hřištěm a spojení se soused.plochou

PP - 1313

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

943

Praha 6

Ruzyně, 1806/2, 14- část a další

zachování stáv.skladového objektu

SK - 2568

SVO-3111

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

944

Praha - Suchdol

Suchdol, 1091, 1092/2 a další

respektování stáv.zástavby rodinných domů

OC - 2054

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   

947

Praha 12, Praha 4

Podolí ; Komořany ; Modřany ; Hodkovičky ; Braník liniová stavba v úseku Podolí - Komořany

zrušení vodovodního přivaděče surové vody

pro ÚV Podolí  (ÚPn - výkr.č. 9,13),

zrušení veřejně prospěšné stavby  (ÚPn - výkr.č. 25)

zrušení stavební uzávěry

-

Návrh změny byl kladně projednán. Doporučujeme ke schválení.

   
 

Pozn.: Zápisy z výboru sociálního a zdravotního, výboru infrastruktury a výboru životního prostředí nebyly do doby zpracování materiálů OUP MHMP k dispozici a uvedené závěry z jednání těchto   výborů vycházejí z poznámek pořizovatele ÚPD z jednání.